Centrum Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE. Prowadzimy lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku Filologia Polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii. W czasie trwania rekrutacji studenci mają możliwość wyboru języka lektoratu. Szczegółowe informacje - patrz INFORMACJE DLA KANDYDATÓW.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Nauka języków obcych odbywa się w ramach zajęć praktycznych prowadzonych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczycieli akademickich prowadzących lektoraty w oparciu o ustalenia poszczególnych zespołów językowych naszego Centrum, Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz standardy określone w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na studiach stacjonarnych lektorat obejmuje łącznie 110 godzin rozłożonych na 3 semestry: 40 + 40 + 30 godzin. Lektoraty rozpoczynają się od II semestru I roku studiów i kończą egzaminem po IV semestrze na II roku studiów dla wszystkich kierunków. Na studiach niestacjonarnych liczba godzin 110 rozłożona jest następująco: I rok - 30h, II rok - 50h i III rok - 30h. Na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono przedmiot Język obcy dla celów akademickich w wymiarze 15 godzin.

Nauki języków obcych nigdy za wiele. Dlatego też oprócz lektoratów nasze Centrum proponuje Wam dodatkowe KURSY z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Oferujemy ciekawe zajęcia, wysoko wykwalifikowaną kadrę i konkurencyjne ceny. Proponujemy duży wybór kursów, niewielkie grupy, różnorodność metod nauczania oraz miłą atmosferę. Organizujemy kursy pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminów kończących lektorat. Wydajemy zaświadczenia o ukończonym kursie oraz o zdanym egzaminie.

Szkół językowych w Krakowie jest mnóstwo. Wiele z nich jest dużo większych od nas. Mimo tego, co roku w naszych skromnych progach gościmy coraz większą liczbę osób pragnących poszerzać i doskonalić swoje umiejętności językowe. Kameralna atmosfera pozwala na bliższy kontakt lektora z grupą, a nieszablonowe metody nauczania przynoszą wymierne efekty w postaci coraz większej liczby kursantów. Dlatego też zachęcamy Was gorąco do zgłębiania tajników wiedzy lingwistycznej poprzez uczestnictwo w naszych lektoratach i kursach komercyjnych. Serdecznie zapraszamy!