Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w CJO

Zarządzenie Rektora w/s trybu i zasad działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/