UWAGA: Aby uzyskać karty kursów CJO z odniesieniami do efektów kształcenia dla danego kierunku, prosimy o kontakt z Koordynatorką ds.Jakości Kształcenia w CJO (agnieszka.legut-zemla@up.krakow.pl).

B2 semestr I stacjonarne:    Karta kursu                   C1 semestr I stacjonarne:    Karta kursu

B2 semestr II stacjonarne:   Karta kursu                  C1 semestr II stacjonarne:   Karta kursu

B2 semestr III stacjonarne:  Karta kursu                   C1 semestr III stacjonarne:  Karta kursu

B2 semestr I niestacjonarne:   Karta kursu              C1 semestr I niestacjonarne:   Karta kursu

B2 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu                  C1 semestr II niestacjonarne:   Karta kursu

B2 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu               C1 semestr III niestacjonarne:  Karta kursu

B2 semestr IV niestacjonarne:  Karta kursu               C1 semestr IV niestacjonarne:  Karta kursu

B2+ SUM (Informatyka - stacj.):  Karta            B2+ SUM (Informatyka - niestacj.):  Karta

B2+ SUM (inne kierunki - stacj.):  Karta           B2+ SUM (inne kierunki - niestacj.):  Karta

B2+ SUM (Psychologia -stacj. ):  Karta          B2+ SUM (Psychologia - niestacj.):  Karta

B2+ SUM (Prawo 1 sem.):  Karta                B2+ SUM (Prawo 2 sem.):  Karta

B2+ SUM (Chemia):  Karta

B2 SUM (Fil.Hiszp. 1 sem.):  Karta             B2 SUM (Fil.Hiszp. 2 sem.):  Karta      

B2 SUM (Fil. Hiszp. 3 sem.):  Karta

B1 sem. 2 (Fil. Germańska): Karta           B1 sem. 3 (Fil. Germańska):  Karta

B2 sem. 1 (Fil. Włoska): Karta                  B2 sem. 2 (Fil. Włoska):  Karta        

B2 sem. 3 (Fil. Włoska):  Karta

B2 sem. 1 (Fil. Hiszpańska): Karta         B2 sem. 2 (Fil. Hiszpańska): Karta