WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE W JĘZYKACH OBCYCH

Kursy językowe w II semestrze

Grupy lektoratowe I roku - język angielskipatrz zakładka górna "Informacje dla studentów", potem zakładka boczna "Język angielski". Grupy ułożone są wg wydziałów i kierunków studiów. Pliki PDF zawierają najczęściej kilka grup - prosimy poszukiwać tej właściwej do skutku!

Grupy lektoratowe I roku - język niemiecki

Grupy lektoratowe I roku - język rosyjski

Grupy lektoratowe I roku Turystyki i Rekreacji - drugi język