Egzamin z języków obcych 30.01.2017

Grupy lektoratowe I roku:

Język angielski - w zakładce Informacje dla studentów

Język niemiecki: grupy mgr Muszyńskiej   *   grupy mgr Majkowskiej-Kuli

Język rosyjski: grupa A  *   grupa B

 

Platforma MOODLE  - użyteczne wskazówki