Grupy lektoratu j. angielskiego w zakładce Informacje dla studentów

Język niemiecki          Język rosyjski          Lektoraty dla Turystyki i Rekreacji

Egzamin poprawkowy 15.02.2016

Kursy komercyjne - II semestr

Platforma MOODLE  - użyteczne wskazówki